Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου ιδρύθηκε το 1970 και αρχικά στέγασε τα πολλά ευρήματα των αρχαιολογικών ερευνών στην Ανατολική Κρήτη. Μέχρι την ίδρυση του μουσείου στον Άγιο Νικόλαο τα πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα φυλάσσονταν στο αντίστοιχο μουσείο του Ηρακλείου.

Στις προθήκες του Μουσείου μπορείτε να δείτε δείγματα του πολιτισμού του τόπου, που καλύπτουν μια χρονική περίοδο περισσότερων από 3.000 χρόνια.

Τα ευρήματα κατατάσσονται σύμφωνα με την εποχή που ανήκουν και τον χώρο που βρέθηκαν.